Layout mặt bằng kiểu căn hộ Midtown M7 The Symphony

By admin,
04:45:34 20/10/2021

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Midtown M7 the signature, mặt bằng tổng thể, các tầng tiện ích, chi tiết diện tích từng căn hộ đều được thông tin tới khách hàng

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Midtown M7 the signature  được coi là tuyệt tác thứ 3 tại khu phức hợp Midtown Sakura Park, sau The Grande

Symphony

Tầng hầm

Mặt bằng tổng thể

Tầng 2

Thông số Tầng 1 và 2

Mặt bằng tầng 3

 

 

Mặt bằng tầng 4

Mặt bằng tầng 5

Các thông số tầng 5

Mặt bằng tầng 6

Thông số tầng 6

Thông số tầng 27

Thông số tầng 27

Thông số tầng 27

 KIỂU CĂN HỘ

kiểu A1

Thiết kế kiểu A1

Thông tin căn hộ kiểu A1

Vị trí căn hộ kiểu A1

D

Kiểu căn hộ A4

Vị trí căn hộ Kiểu A4

Thiết kế căn hộ kiểu A4

Thông tin căn hộ kiểu A4

Kiểu căn hộ A7