Layout mặt bằng kiểu căn hộ Riverside Residence Quận 7

By admin,
07:20:18 16/11/2021

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Riverside Residence Quận 7, Nguyễn Lương Bằng Thành Phố Hồ chí Minh

BLOCK A

Mặt bằng tổng thể

Tầng trệt

 

Tầng 2

Tầng 2

Tầng 3

Tầng 3

Tầng 4- tầng 7

Tầng 8

Tầng 9

Tầng 10

Tầng 11-tầng 12

Tầng 12A

Tầng 14

Tầng 15

Tầng 16

Tầng 17

Tầng 18

 

KIỂU CĂN HỘ BLOCK A

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Riverside Residence Block B, C và D

 

 

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Riverside Residence Block E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểu căn hộ Riverside Residence Block B, C, D, E

????????????????????????????????