Layout mặt bằng kiểu căn hộ Riverside Residence Quận 7

By admin,
07:20:18 16/11/2021

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Riverside Residence Quận 7, Nguyễn Lương Bằng Thành Phố Hồ chí Minh

BLOCK A

Mặt bằng tổng thể
Tầng trệt

 

Tầng 2
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 3
Tầng 4- tầng 7
Tầng 8
Tầng 9
Tầng 10
Tầng 11-tầng 12
Tầng 12A
Tầng 14
Tầng 15
Tầng 16
Tầng 17
Tầng 18

 

KIỂU CĂN HỘ BLOCK A

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Riverside Residence Block B, C và D

 

 

Layout mặt bằng kiểu căn hộ Riverside Residence Block E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểu căn hộ Riverside Residence Block B, C, D, E

????????????????????????????????