For rent
District 7

Cần cho thuê SSR nhà Bè 3pn -A21

$ 20,000,000/ month

Price: $ 20,000,000/ month
Bedroom: 2
Size: 101 sqm
For rent
District 7

Midtown M7 Phú Mỹ Hưng Cho Thuê -M824

$ 3,000/ month

Price: $ 3,000/ month
Bedroom: 3
Size: 120 sqm
For rent
District 7

Midtiown The Peak M8 căn hộ cho thuê -M8173

$ 1,000/ month

Price: $ 1,000/ month
Bedroom: 2
Size: 90 sqm
For rent
District 7

Cho thuê Midtown PMH 3 phòng -M5231

$ 2,300/ month

Price: $ 2,300/ month
Bedroom: 3
Size: 135 sqm
For rent
District 7

Midtown M7 căn hộ hiện đại cho thuê - M72302

$ 1,900/ month

Price: $ 1,900/ month
Bedroom: 3
Size: 120 sqm
For rent
District 7

Cho thuê căn hộ giá rẻ tại Midtown - M5234

$ 2,000/ month

Price: $ 2,000/ month
Bedroom: 3
Size: 135 sqm
For rent
District 7

Cho thuê căn hộ lộng lẫy tại Midtown - MT702

$ 1,900/ month

Price: $ 1,900/ month
Bedroom: 3
Size: 135 sqm
For rent
District 7

Cho thuê Midtown M7 hiện đại giá rẻ -M7238

$ 1,700/ month

Price: $ 1,700/ month
Bedroom: 3
Size: 120 sqm
For rent
District 7

Căn hộ đẳng cấp cho thuê Midtown M5 - M5235

$ 1,800/ month

Price: $ 1,800/ month
Bedroom: 3
Size: 135 sqm
For rent
District 7

Căn hộ cao cấp cho thuê Midtown The Grande -M5237

$ 1,300/ month

Price: $ 1,300/ month
Bedroom: 3
Size: 110 sqm
For rent
District 7

Căn hộ cao cấp cho thuê Midtown M8 - M72239

$ 1,600/ month

Price: $ 1,600/ month
Bedroom: 3
Size: 120 sqm
For rent
District 7

Bán nhanh Midtown M8 The Peak mới 100% - M8216

$ 7,200,000,000/ unit

Price: $ 7,200,000,000/ unit
Bedroom: 2
Size: 82 sqm